Vanliga frågor

Här hittar du svar på vanliga frågor om yrkeshögskolan.

 • Vilka utbildningar finns inom yrkeshögskolan?

  Idag finns det 15 utbildningsområden där du kan välja mellan 100-tals olika yrken, allt från bagare till app-utvecklare. Några exempel på områden är Hotell, restaurang och turism, Teknik och tillverkning, Kultur, media och design, Lantbruk och Data/IT.

  Eftersom yrkeshögskolan är behovsanpassad varierar innehåll och inriktning över tid. Nya utbildningar startar och gamla läggs ner allt eftersom arbetsmarknaden förändras.

  Det aktuella utbudet hittar du i vår sökmotor för utbildningar

 • Vad krävs för att bli antagen?

  För att var behörig till en utbildning inom yrkeshögskolan måste du ha förkunskaper som motsvarar utbildning på gymnasienivå. Men reglerna är generösa och sökande med olika bakgrund har möjlighet att uppfylla behörighetskraven.

  På många utbildningar finns det även krav på särskilda förkunskaper som varierar från utbildning till utbildning. Det kan till exempel handla om att du ska ha läst vissa kurser på gymnasiet eller ha viss arbetslivserfarenhet.

  Kontakta utbildningsanordnaren (skolan) så får du veta vilka behörighetskrav som gäller som gäller på den utbildning du är intresserad av.

  Här kan du läsa mer om behörighet, urval och antagning

 • Hur långa är utbildningarna?

  De flesta utbildningarna omfattar mellan ett och två års heltidsstudier, men de kan vara från ett halvår långa och uppåt.

 • Vad är LIA?

  LIA betyder lärande i arbete och innebär att en del av din utbildning är förlagd ute på en arbetsplats.

  På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge. Under handledning får du vidareuteckla dina kunskaper i en verklig miljö. Du får arbetslivserfarenhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden. Och får kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

  Här kan du läsa mer om hur LIA fungerar

 • Kostar det något att studera på yrkeshögskolan?

  De allra flesta utbildningar inom yrkeshögskolan är avgiftsfria, men det finns en del som tar ut en studerandeavgift. På samtliga utbildningar måste du själv betala för litteratur och annat studiematerial, precis som på en högskoleutbildning.

  Kolla alltid upp alla eventuella kostander innan du anmäler dig till en utbildning.  

 • Finns det en åldersgräns för att ansöka till yrkeshögskolan?

  Alla oavsett ålder är välkomna att söka till en utbildning inom yrkeshögskolan. Däremot finns det åldersbestämmelser när det gäller studiemedel från CSN.

  Läs mer om studiemedel på CSN:s webbplats

 • Vilken ålder är det på dem som går yrkeshögskolan?

  Många som går på yrkeshögskolan har jobbat några år eller studerat på högskolan tidigare. Medelåldern för de antagna till yrkeshögskolan 2011 var 29 år.

 • Var och hur söker man en utbildning inom yrkeshögskolan?

  Inom yrkeshögskolan finns ingen central antagning utan du ska skicka din ansökan direkt till utbildningsanordnaren (skolan). Kontakta därför skolan direkt för information och ansökningshandlingar.

  Sista ansökningsdatum varierar mellan olika utbildningar. Kolla alltid upp vilket ansökningsdatum som gäller för den utbildning du är intresserad av och var noga med att skicka in din ansökan i tid!

  Här kan du läsa mer om ansökan

 • Kan man söka hur många utbildningar man vill samtidigt?

  Du kan söka så många utbildningar som du önskar. Var noga med att svara utbildningsanordnarna snabbt om du kommer in på flera utbildningar samtidigt. Då har de möjlighet att ge platserna till andra sökande.

 • Vad är och innebär yrkeshögskolepoäng?

  Yrkeshögskolepoäng (YH-poäng) anger utbildningarnas längd.

  Fem YH-poäng motsvarar en veckas studier på heltid. 100 YH-poäng motsvarar ett halvårs heltidsstudier, 200 YH-poäng ett års heltidsstudier, 400 YH-poäng två års heltidsstudier osv.

  Här kan du läsa mer om poängsystemet

 • Är yrkeshögskolepoäng och högskolepoäng samma sak?

  Nej, det är två olika saker. Du kan inte få dina yrkeshögskolepoäng omvandlade till högskolepoäng automatiskt. Om du vill få kurser och poäng från en yrkeshögskoleutbildning tillgodoräknade i fortsatta studier är det utbildningsanordnaren (t.ex. en högskola) som bestämmer om du kan tillgodoräkna dig dina tidigare studier.

 • Vad är skillnaden mellan yrkeshögskoleexamen och kvalificerad
  yrkeshögskoleexamen?

  En yrkeshögskoleexamen innebär minst 1 års heltidsstudier (200 YH-poäng) och en kvalificerad yrkeshögskoleexamen innebär minst 2 års heltidsstudier (400 YH-poäng).

  För en kvalificerad yrkeshögskoleexamen måste även minst 25 procent av utbildningstiden vara lärande i arbete (LIA).

 • Hur finansierar man utbildningen?

  Alla utbildningar inom yrkeshögskolan berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Det gäller även under LIA-perioderna (Lärande i arbete) ute på en arbetsplats.

  Läs mer om studiemedel på CSN:s webbplats

 • Är yrkeshögskolan ”en skola”?

  Nej, yrkeshögskolan är en utbildningsform och består av många olika utbildningsanordnare (skolor) runt om i landet. Anordnarna kan vara exempelvis privat utbildningsföretag, kommuner, landsting eller universitet och högskolor. Alla måste ha tillstånd från Myndigheten för yrkeshögskolan att bedriva utbildning inom yrkeshögskolan.

 • Kan man få pedagogiskt stöd under studierna?

  Det finns möjlighet att få olika former av pedagogiskt stöd under studierna. En förutsättning är att du kan visa på att du har behov av stöd för att nå utbildningens mål. Utbildningsanordnaren (skolan) ansvarar för att se till att du får det stöd som du behöver.

  Om du har behov av pedagogiskt stöd rekommenderar vi dig att du kontaktar den utbildningsanordnare som du vill studera hos för att prata om vilka möjligheter som kan erbjudas.

  Läs mer om att studera med funktionsnedsättning