Berit Svensson

011-15 39 40

berit.svensson@logistikprogrammet.org

Östsvenska Yrkeshögskolan AB

Drottninggatan 50
59127 Motala

070-590 65 30