Svenska med yrkesinriktning

Foto: Lars Owesson

Många utbildningar inom yrkeshögskolan erbjuder svenska med yrkesinriktning som extra stöd för dig med annat modersmål än svenska.

Genom svenska med yrkesinriktning ska du få de språkkunskaper som krävs för just det yrke du utbildar dig till. Detta kan göra att du lättare får jobb efter utbildningen.

I presentationen av en utbildning i sökmotorn för utbildningar kan du se om den erbjuder svenska med yrkesinriktning. Du kan också välja att kryssa i "Visa utbildningar som erbjuder svenska med yrkesinriktning" under fliken "Fler sökalternativ" så får du bara upp dessa utbildningar i träfflistan.

Det är skolan som avgör om du har rätt till stöd och det prövas från fall till fall.

Så här gör du

Ta så snart som möjligt kontakt med skolan och berätta om ditt behov av språkstöd. Efter det gör skolan en bedömning och ni skriver tillsammans en studieplan. Sedan ska planen godkännas av Myndigheten för yrkeshögskolan.