Studiemedel, studieavgifter mm

Foto: Lars Owesson

De allra flesta utbildningar inom yrkeshögskolan är avgiftsfria, och alla berättigar till studiemedel från CSN.

På flertalet YH-utbildningar är det gratis att studera, men det finns även sådana som tar ut en studerandeavgift. På samtliga utbildningar måste du själv betala för litteratur och annat studiematerial, precis som på en högskoleutbildning.

Kolla alltid upp alla eventuella kostander innan du anmäler dig till en utbildning.  

Alla utbildningar berättigar till studiemedel från Centrala studiestödsnämnden (CSN). Det gäller även LIA-perioderna (Lärande i arbete) ute på en arbetsplats.
Läs mer om studiemedel på CSN:s webbplats.

Mecenatkortet

Med Mecenatkortet får du som yrkeshögskolestudent rätt till en rad rabatter, bland annat på resor.
För vidare information, se Mecenat.se.