Studerandeinflytande

Studerandeinflytandet är viktigt inom yrkeshögskolan och reglerat i den lag som styr utbildningarna.

Som studerande ska du ha möjlighet att påverka utbildningens innehåll och genomförande. Detta sker bland annat via den studeranderepresentant som ska sitta i ledningsgruppen för varje utbildning.

Studeranderepresentanten är klassens röst i ledningsgruppen och ska också hålla de andra studenterna informerade. Den som håller i utbildningen ska lyssna på det som de studerande framför och genomföra åtgärder om det behövs. Det innebär inte nödvändigtvis att alla önskemål tillgodoses.