Lärande i arbete (LIA)

Foto: Lars Owesson

På yrkeshögskolan varvas teori med praktik. Lärande i arbete (LIA) innebär att en del av din utbildning är förlagd ute på en arbetsplats.

Yrkeshögskolan innehåller skräddarsydda utbildningar i nära samarbete med arbetslivet, och de allra flesta utbildningar kombinerar teori med praktik ute på en eller flera arbetsplatser. Det kallas för Lärande i arbete (LIA).

På din LIA-arbetsplats utbildas du i skarpt läge. Under handledning får du vidareutveckla dina kunskaper från skolan i en verklig miljö. Du får arbetslivserfarenhet och får känna på din kommande yrkesroll redan under studietiden. Och får kontakter i arbetslivet som mycket väl kan leda till jobb direkt efter utbildningen.

Våra uppföljningar visar att i snitt femtio procent av de studerande som fått jobb, har fått det på sin LIA-plats.

Kontakta skolan för information om hur LIA:n organiseras och hur stor del av utbildningstiden som är LIA på den utbildning du är intresserad av.