Examen

Foto: Lars Owesson

Yrkeshögskoleutbildningar som är minst ett år långa kan avslutas med en examen.

Dessa examina finns:

  • Yrkeshögskoleexamen
    Kräver att utbildningen omfattar minst 200 YH-poäng (ett års heltidsstudier) och ett självständigt examensarbete.

  • Kvalificerad yrkeshögskoleexamen
    Kräver att utbildningen omfattar minst 400 YH-poäng (två års heltidsstudier), ett självständigt examensarbete och att minst 25 procent av utbildningstiden är Lärande i arbete (LIA).