Europass

För dig som vill studera eller söka arbete i ett annat EU-land finns det möjlighet att få ett Europass-tillägg till ditt examensbevis.

Ett Europass består av olika dokument som beskriver dina färdigheter och kompetenser. I Europasset kan du till exempel ha ett språkpass som visar vilka språk du talar, din meritlista och dina slutbetyg.

Att ha det i en samlad portfölj gör det enklare om man ska söka arbete eller vidare studier utomlands. Genom Europass ska meriter och kvalifikationer nämligen beskrivas på samma sätt och värderas lika i hela EU.

Om du har tagit examen från en yrkeshögskoleutbildning har du möjligheten att få ut ett Europass-tillägg till ditt examensbevis. Europass-tillägget blir en del av din portfölj, och där står utbildningens namn, en kort beskrivning av vad man lär sig på utbildningen samt vilka yrkesroller som du är kvalificerad för genom utbildningen.

Europasset i sig är inte ett juridiskt dokument, men det möjliggör för någon som inte kan svenska att förstå vad ditt examensbevis innebär.

Det är utbildningsanordnarens (skolans) ansvar att ta fram Europass-tillägg till din yrkeshögskoleexamen. Om du är intresserad av att få ett Europass-tillägg till din examen så ska du kontakta utbildningsanordnaren.

Europass-tilläggen är bara tillgängliga för dem som har en yrkeshögskoleexamen. Om du inte har avslutat din utbildning, eller om du har gått en kvalificerad yrkesutbildning, så kan du inte få ett Europass-tillägg.

Om du undrar över vad ett Europass är kan du läsa mer på Universitets- och högskolerådets webbplats Utbyten.se.

Har du frågor eller synpunkter som rör Europass-tillägg till yrkeshögskoleutbildningar, kontakta oss på info@myh.se