Svenska med yrkesinriktning och pedagogiskt stöd

Svenska med yrkesinriktning

Svenska med yrkesinriktning är särskilt stöd för den som har annat modersmål än svenska. Det tänkt att ge de språkkunskaper som krävs för just det yrke man utbildar sig till. Detta kan göra att man lättare får jobb efter utbildningen.

Det är skolan som avgör om en studerande har rätt till stöd och det prövas från fall till fall. Man behöver så snart som möjligt ta kontakt med skolan och berätta om sitt behov av språkstöd. Efter det gör skolan en bedömning och skriver en studieplan tillsammans med den studerande. Sedan ska planen godkännas av Myndigheten för yrkeshögskolan.  

I presentationen av en utbildning i sökmotorn för utbildningar kan man se om svenska med yrkesinriktning erbjuds. Man kan också välja att kryssa i "Visa utbildningar som erbjuder svenska med yrkesinriktning" under fliken "Fler sökalternativ" så får man bara upp dessa utbildningar i träfflistan.

Särskilt pedagogiskt stöd


Den som går en utbildning på yrkeshögskolan har rätt att få särskilt pedagogiskt stöd om man har behov av det för att nå utbildningens mål. Det är reglerat i den förordning som alla utbildningar måste följa. Utbildningsanordnaren (skolan) ansvarar för att se till att man får det stöd som du behöver. Läs mer om pedagogiskt stöd och tillgänglighet.

Faktablad: Särskilt pedagogiskt stöd och tillgänglighet – för dig som studerar på yrkeshögskolan