Projekt YH med möjlighet till Utökat stöd

Projekt YH med möjlighet till utökat stöd inkluderar utbildningar som är särskilt förberedda på att ta emot studerande med funktionsnedsättning. Utbildningarna erbjuder mindre studerandegrupp och inkluderande urval och har pedagogiska och fysiska anpassningar från start.

För dessa utbildningar görs specifik marknadsföring mot specifika målgrupper och kompetensutveckling för undervisande personal finns.

De första utbildningarna startade hösten 2012 och just nu pågår sju utbildningar inom ramen för projektet.

Mer information

Kontakta gärna:
Marie Morin
marie.morin@myh.se
010-209 01 23

Se även: Pedagogiskt stöd och tillgänglighet här på yrkeshogskolan.se.