Det här är yrkeshögskolan

Yrkeshögskolans utbildningar har nära kontakt med arbetslivet. Syftet är att de studerande snabbt ska få jobb efter avslutad utbildning. Ytterst är tanken att yrkeshögskolan ska medverka till att leverera den kompetens som svenskt näringsliv och offentlig verksamhet behöver.Arbetsgivarna delaktiga i utbildningarna

Arbetsgivarna är med och planerar och genomför utbildningarna. Det leder till att studenternas kunskaper är både aktuella och efterfrågade när utbildningen är avslutad.

Goda kontakter med omfattande praktik

Den omfattande praktiken, som inom YH kallas lärande i arbete (LIA), leder till goda kontakter med arbetslivet. Dessa kontakter kan mycket väl kan leda till jobb efter utbildningen. Myndighetens årliga uppföljning visar över tid att i snitt femtio procent av de studerande som fått jobb, har fått det på sin LIA-plats.

Varierar över tid

Utbudet av utbildningar inom olika yrklesroller varierar över tid, hur stor variationen är beror på vilket område det rör sig om och hänger samman med arbetslivets efterfrågan på kompetens. Exempelvis är området Ekonomi, administration och försäljning relativt beständigt medan utbildningar inom  Kultur, media och design ganska ofta byts ut.