För vägledare

Foto: Lars Owesson

Här finns information för dig som är studie- och yrkesvägledare och får frågor om yrkeshögskolan.

Informationsmaterial om yrkeshögskolan

Längst ned på denna sida hittar du informationsmaterial  samt en presentation i pdf-format med kortfattad information om yrkeshögskolan, som kan vara relevant för dig som studie- och yrkesvägledare. Här finns bland annat detaljerad statistik om utbildningsformen.

På yrkeshögskolans youtube-kanal finns även en kort informationsfilm som du som vägledare kan använda i ditt arbete med att informera om utbildninsgformen. Här finns även filmer som handlar om hur det tex är att plugga YH med funktionsnedsättning.

Kontakt och mer information

Om du har frågor om yrkeshögskolan är du välkommen att mail oss på syvfragor@myh.se.

Du som arbetar på en gymnasieskola och söker yrkeshögskolor i närheten för att närvara på olika slags evenemang, kontakta gärna dessa skolor direkt. Om du har frågor om antagning eller innehållet i utbildningarna är det också utbildningsanordnarna direkt som du ska kontakta. Kontaktuppgifter finns under varje utbildning i sökmotorn för utbildningar.