För vägledare

Foto: Lars Owesson

Här finns information för dig som är studie- och yrkesvägledare och får frågor om yrkeshögskolan.

Informationsmaterial om yrkeshögskolan

Längst ned på denna sida hittar du informationsmaterial  samt en presentation i pdf-format med kortfattad information om yrkeshögskolan, som kan vara relevant för dig som studie- och yrkesvägledare. Här finns bland annat detaljerad statistik om utbildningsformen.

På yrkeshögskolans youtube-kanal finns även en kort informationsfilm som du som vägledare kan använda i ditt arbete med att informera om utbildninsgformen. Här finns även filmer som handlar om hur det tex är att plugga YH med funktionsnedsättning.

myh.se/For-dig-som-ar-vagledare

Se gärna också vår information till dig som studie- och yrkesvägledare på myh.se/For-dig-som-ar-vagledare/. Här presenterar vi också information om de andra utbildningsformerna vi ansvarar för såsom konst- och kulturutbildningar och tolkutbildningar.

Kontakt och mer information

Om du har frågor om yrkeshögskolan är du välkommen att mail oss på syvfragor@myh.se.

Du som arbetar på en gymnasieskola och söker yrkeshögskolor i närheten för att närvara på olika slags evenemang, kontakta gärna dessa skolor direkt. Om du har frågor om antagning eller innehållet i utbildningarna är det också utbildningsanordnarna direkt som du ska kontakta. Kontaktuppgifter finns under varje utbildning i sökmotorn för utbildningar.