Saknar du behörighet?

Saknar du behörighet till en utbildning du är intresserad av? Från och med 1 januari i år finns det större möjligheter att gå utbildningar på komvux för att bli behörig att söka till högskola eller yrkeshögskola.

Rätten att läsa in behörigheter omfattar nu alla vuxna (se nedan). Tidigare fanns det krav på en examen från ett yrkesprogram i gymnasieskolan för att en vuxen skulle ha rätt till komvux på gymnasial nivå.

När det gäller yrkeshögskolan har man rätt att läsa in den grundläggande behörigheten. Utöver den grundläggande behörigheten ställer en del utbildningar krav på särskilda förkunskaper. I dagsläget kan en del kommuner även erbjuda möjligheten att läsa in en eller flera särskilda förkunskaper för utbildning på yrkeshögskola. Än så länge finns det dock inga krav på vilka kurser som kommunerna ska erbjuda när det gäller särskilda förkunskaper.

Eleven har rätt att läsa in flera behörigheter men endast en i taget. Grundläggande behörighet krävs innan man kan läsa in en särskild behörighet/särskilda förkunskaper.

Hemkommunen har ansvaret för att erbjuda utbildningen eller betala för den i annan kommun eller annat landsting. Om det finns flera alternativa utbildningar bestämmer kommunen vilken utbildning som ska erbjudas. Kommunen ska då ta hänsyn till elevens behov, önskemål, tidigare utbildning och arbetslivserfarenhet.

För att kunna använda sig av rätten att läsa in grundläggande eller särskild behörighet måste eleven vara behörig till utbildning på gymnasial nivå, det vill säga:

  • vara över 20 år eller ha avslutat en gymnasieutbildning
  • vara folkbokförd i Sverige
  • ha förutsättningar för att kunna tillgodogöra sig undervisningen