Enstaka kurser

Foto: © Lars Owesson

Tidigare har man bara kunnat söka till utbildningar på 1–3 år inom yrkeshögskolan (YH). Från och med hösten 2017 kan man även söka enstaka kurser.

Kurserna ingår i en ordinarie YH-utbildning, men man kan läsa dem fristående från resten av utbildningen. Som studerande på en kurs har du samma rätt till studiemedel som om du går en ordinarie YH-utbildning, och samma regler gäller för tillträde och behörighet.

Här ser du vilka utbildningar som erbjuder enstaka kurser.